Ul. Krzyżowa 7 Poznań

Opis inwestycji

Plany pięter