Jaka jest funkcja odgromnika w domu jednorodzinnym?

Piorunochron to urządzenie elektryczne zainstalowane w domu, aby zapobiec uderzeniu pioruna w naszą nieruchomość. Piorun może uszkodzić ostre zakręty i narożniki, powodując powstawanie łuków. Łuk elektryczny jest podobny do siły mechanicznej wody pod ciśnieniem przepływającej przez wąż strażacki. Jeśli piorunochron przypadkowo wyładuje się łukiem, będzie próbował się wyprostować, uszkadzając elementy złączne i łączniki, a nawet sam piorunochron.

Odsprzęganie galwaniczne

Uderzenie pioruna powoduje powstanie przepięcia lub nadprądu, gdy przechodzi przez system elektryczny. Może to być spowodowane przez przewód puchowy odgromnika. Kable, które przenoszą moc, sygnały i inne urządzenia wewnątrz domu mogą być również źródłem przepięcia. Pole elektryczne indukowane przez uderzenie pioruna może powodować napięcia typu common-mode, napięcia przepięciowe lub zakłócenia wysokiej częstotliwości.

Aby chronić budynki przed uderzeniami pioruna, wymagane jest odsprzęganie galwaniczne. Oprócz systemu uziemienia, przewody odgromowe powinny być połączone z układami połączeń wyrównawczych na każdej kondygnacji. Jest to ważne, ponieważ różnica napięć pomiędzy przewodem piorunowym w dół a odsłoniętymi częściami przewodzącymi wewnątrz domu jednorodzinnego może powodować iskrzenie. Podczas instalacji piorunochronów należy pamiętać o zastosowaniu wysokiej jakości systemu uziemienia, aby zapobiec przepięciom potencjału ziemi.

Podstawową zaletą izolacji galwanicznej jest to, że blokuje ona niepożądane sygnały przed dotarciem do ziemi. W przeciwieństwie do izolacji elektrycznej, izolacja ta blokuje również ścieżkę przypadkowego prądu, który może podróżować przez ciało. Dlatego ważne jest, aby w domach jednorodzinnych stosować galwaniczne odsprzęganie przewodów odgromowych. Uchroni to Twoją rodzinę przed szkodami, jeśli piorun uderzy w dom.

System ochrony elektrycznej musi sięgać do wody. Ponadto elektrody powinny być umieszczone w pobliżu urządzeń elektrycznych i przewodów, aby zminimalizować ryzyko powstania iskier. Ponadto ważne jest, aby w pobliżu materiałów łatwopalnych znajdował się zanurzony w wodzie zacisk uziemiający ft2. Elektrody obejściowe powinny być zainstalowane w pobliżu wszystkich płyt łańcuchowych. Najlepiej jest zainstalować jak najwięcej elektrod w pobliżu zagrożeń bocznym płomieniem.

Urządzenia kończące uderzenie

Gdy uderza piorun, nieruchomość musi być chroniona przez urządzenia kończące uderzenie, aby zapobiec uszkodzeniom. Systemy ochrony odgromowej muszą obejmować przewodzące elementy konstrukcyjne, główne przewody oraz elektrody uziemiające i łączące. Urządzenia te muszą być zainstalowane w odstępie trzech stóp i muszą zapewnić dwie ścieżki do ziemi. Gdy dom jednorodzinny ma jeden dach, muszą być dwa downleady, aby zapewnić maksymalną ochronę.

Aby zapewnić pełną ochronę przed piorunami, urządzenia kończące uderzenie muszą być odpowiednio zaprojektowane, aby zaakceptować bezpośrednie mocowanie pioruna. Prąd piorunowy musi być skutecznie prowadzony przez przewody kablowe, aby osiągnąć swoje ostateczne miejsce przeznaczenia. Wreszcie, system elektrod uziemiających poniżej poziomu gruntu musi skutecznie przenosić pioruny do miejsca przeznaczenia. Istotne jest, aby system łączenia uwzględniał wyładowania atmosferyczne, tak aby nie było możliwości wystąpienia wewnętrznych wyładowań bocznych. W tym artykule zostanie omówione, jak wybrać i zainstalować urządzenia kończące uderzenie w domach jednorodzinnych.

Systemy ochrony odgromowej obejmują również urządzenia chroniące przed przepięciami, przewody i elektrody uziemiające. Piorunochron jest umieszczony na panelu usług elektrycznych i na liniach przychodzących. Piorunochrony chronią budynek przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. System ochrony odgromowej musi mieć co najmniej dwa uziemienia, najlepiej w przeciwległych narożnikach po przekątnej. Systemy ochrony odgromowej muszą być zintegrowane z innymi strukturami, w tym z piorunochronami. Systemy te mogą zapewnić kompleksową ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i zapobiec ryzyku pożaru.

Projekt instalacji odgromowej powinien chronić najbardziej widoczne elementy konstrukcyjne, a także obszary, które rozciągają się niżej od niego. System ten powinien również chronić elementy, które znajdują się w „cieniu” wyższych w pełni chronionych obszarów. Systemy odgromowe muszą również zawierać dodatkowy zacisk uderzeniowy w miejscach, które otrzymują największą ilość deszczu. Strefa ochronna jest określana przy użyciu geometrycznego modelu całkowitego struktur, opartego na modelu kuli o promieniu 150 stóp. Ten model geometryczny chroni ponad 90% możliwych uderzeń pioruna.

Zapewnienie ochrony przed uderzeniami pioruna

Ochrona domu przed uderzeniami pioruna jest kluczowa dla Twojego bezpieczeństwa. Uderzenia piorunów mogą powodować przepięcia, wzniecać pożary i ranić ludzi. Insurance Information Institute (II) oferuje wskazówki dotyczące ochrony domu przed uderzeniami piorunów i szkodami, jakie mogą one spowodować. Piorun może przenosić się przez linie telefoniczne, kablowe i elektryczne. Pobliskie uderzenie pioruna może spowodować skok mocy wewnątrz domu, uszkadzając urządzenia i urządzenia elektroniczne.

Komponenty kompletnego systemu ochrony odgromowej obejmują główne przewody o odpowiedniej wielkości, stal konstrukcyjną i przewody połączone z wewnętrznymi systemami uziemienia. Główne przewody służą jako urządzenia ochrony odgromowej i są wykonane z materiałów o wysokiej przewodności. Piorun szuka drogi w kierunku ziemi, dlatego przewody muszą być zorientowane poziomo i z łagodnymi zagięciami nie mniejszymi niż 90 stopni. W zależności od rodzaju struktury i lokalizacji, dodatkowa ochrona może być zapewniona przez ochronę drzew i standardy oświetleniowe.

Dom może również używać piorunochronu do kierowania piorunów z dala od nieruchomości. Piorunochrony to metalowe druty lub stałe metalowe pręty, które służą jako systemy ochrony przed piorunami dla budynków. Systemy ochrony przed piorunami mogą być również używane do przekierowania pioruna do ziemi. Straż pożarna może zaoferować wskazówki dotyczące ochrony domu za pomocą piorunochronu. Przycinanie drzew to kolejny sposób na ochronę nieruchomości. Innym sposobem ochrony domu jest zabezpieczenie obiektów na zewnątrz, takich jak szopy i inne obiekty zewnętrzne. Ponadto, należy wymienić stare lub wadliwe części domu, aby zachować ochronę podczas burz.

Choć śmiertelność związana z piorunami zmniejszyła się w ciągu ostatnich kilku dekad, nadal istnieją ofiary śmiertelne związane z piorunami. W rzeczywistości, piorun zabija więcej ludzi niż tornada i huragany razem wzięte. Jedna błyskawica może osiągnąć temperaturę do 50.000 stopni Fahrenheita i podróżować z prędkością 90 mil na sekundę. Nawet najmniejsze zagrożenie związane z uderzeniami piorunów może uszkodzić elektronikę i sprzęt elektryczny. Zapewnienie ochrony przed uderzeniami pioruna w domu jednorodzinnym jest koniecznością.

Zapewnienie ochrony przed porażeniem prądem

Zapewnienie ochrony przed porażeniem prądem w domu tdetached wymaga kilku rzeczy. Po pierwsze, panele elektryczne są rdzeniem systemu elektrycznego Twojego domu. Muszą one spełniać aktualne wymagania energetyczne. Panele elektryczne zbudowane przed połową lat 60. będą miały tablice bezpiecznikowe o wartości 30-60 amperów, które są niekompatybilne z nowoczesnymi urządzeniami. Dobry panel elektryczny w domu jednorodzinnym to minimum 50 amperów, z resetowalnymi wyłącznikami, które wykrywają każdą nierównowagę i wyłączają obwód, aby zapobiec porażeniu prądem.

Podobne tematy